Pokud objednáte zboží v hodnotě alespoň 2.500,- Kč, máte od nás doručení ZDARMA

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ INFORMACE – odstoupení od smlouvy, reklamační řád, o reklamaci, o ochraně osobních údajů

Podmínky a postup pro uplatnění práva odstoupení od smlouvy.
V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena po odečtení manipulačního poplatku.

• odešlete dopis (email) s textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis
• zboží nám prosím zašlete na adresu: e-manikury.cz Jana Jašková, Křenická 2253/11,Praha 10, 100 00 spolu s dokladem o koupi.
• zboží musí byt v původním nepoškozeném obalu, nepoužité, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.
• při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 5 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
• v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Reklamční řád
• na odebrané zboží platí záruka 2 roky od data doručení na Vaší adresu!
• záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, za vadu nelze považovat změnu materiálu úměrnou délce užívání ani závady způsobené nesprávnou údržbou a používáním výrobku.
• doporučujeme, abyste po převzetí zboží okamžitě prohlédli a zjištěné závady oznámili do 3 dnů telefonicky nebo e-mailem, poštou nebo osobně na adrese uvedené na stránce o společnosti.
• ve svém oznámení uveďte podrobný popis zjištěné závady. Zboží je zapotřebí dodat k reklamaci kompletní.
• na základě předloženého vadného kusu zboží budete do 4 dnů informováni o dalším postupu vyřizování reklamace a to buď výměnou zboží nebo vrácením peněz.
• pokud je k vyřízení reklamace potřebný posudek dodavatelské organizace, může vyřízení reklamace trvat 30 dnů.

Reklamace uplatněná v záruční době
1) Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku v souladu se zněním zákona na ochranu spotřebitele a vztahuje se na zboží jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

2) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
- poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí)
- porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou,
- neodborným zacházením
- zboží bylo poškozeno živly
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním

Odesláním objednávky zároveň potvrzujete, že s výše uvedenými reklamačními podmínkami souhlasíte.

Ochrana osobních údajů
Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu e-manikury.cz, a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.

Při nakládání s osobními daty se zásilkový obchod e-manikury.cz zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli, zásilkový obchod e-manikury.cz se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.

Zákazník využíváním služeb virtuálního zásilkového obchodu e-manikury.cz dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

 Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@e-manikury.cz.

  1. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
  2. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
  3. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrhprostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .
  4. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
  5. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
  6. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresuadr@mpo.cz.
  7. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
  8. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.